Ketchup eller madspild

Tomater
Tomater i massevis. Billede: Couleur

 

Den meget solrige sommer 2018 medførte uforudsete store mængder modne, danske tomater. Det viste sig at være umuligt for en producent af tomater at få afsat alle sine tomater til detailhandlen. Denne nye situation fik fødevarevirksomheden til at tænke i alternative baner, hvilket har medført, at de sammen med to store forretningskæder nu kan sælge en såkaldt madspilds-ketchup.

 

Om jeg vil spise den…
Selvfølgelig vil jeg det!
Jeg vil måske ligefrem vælge at købe denne ketchup frem for et andet traditionelt alternativ.

 

Madspilds-ketchup er et konkret eksempel på, hvordan man kan tænke i utraditionelle baner og vende et umiddelbart overskud/spild til et nyt produkt og dermed en ressource.

Men er det overhovedet interessant for den danske forbruger at købe en vare, som er lavet af et overskudsprodukt eller et restprodukt? Vil det være mere oplagt at vælge en vare vare, som er fremstillet af produkter, som er dyrket til netop dette formål?

Inden for det seneste år har jeg været med til at lave en spørgeskemaundersøgelse, hvor en gruppe mennesker blandt andet blev spurgt om deres holdning til restprodukter fra én produktion af fødevarer, som blev benyttet i et andet produkt. Her svarede 52 % “Ja” til spørgsmålet: “Vil du føle sig “snydt”, hvis det ikke fremgår at emballagen, at produktet er lavet af biprodukter/restprodukter?”

Procentvis angivelse af svar på spørgsmålet: “Vil du føle sig “snydt”, hvis det ikke fremgår at emballagen, at produktet er lavet af biprodukter/restprodukter?”

I samme undersøgelse blev deltagerne spurgt, om de ville købe et produkt baseret på ingredienser, som er restprodukter fra en anden produktion og som oprindeligt skulle være smidt ud. Her er ikke tale om sundhedsskadelige eller for gamle råvarer, men fx grøntsags skræl, nedfaldsfrugt osv.
Til dette spørgsmål svarede 46 % “Ja” til at ville købe dette produkt og enten “ville endda give højere pris, da det har en stor værdi for mig” eller “men kun hvis den koster det samme som lignede produkter”. Derudover svarede 22 % “Ja” til, at de var villige til at købe produktet, “men kun hvis produktet er billigere” end lignende produkter.

Procentvis fordeling af svar på spørgsmål, om deltagerne ville købe et produkt baseret på ingredienser, som er restprodukter fra en anden produktion og som oprindeligt skulle være smidt ud.

Det er uafklaret, hvorvidt denne gruppe mennesker er repræsentative for den danske befolkning, så svarene kan udelukkende bruges til at danne sig et umiddelbart indtryk af netop de adspurgte.

I Markedsanalysen fra Landbrug & Fødevarer: “Vigtige trends i 2018 og deres relevans for fødevarekategorier”, fremgår det, at både bæredygtighed og gennemsigtighed er to af de vigtige megatrends.

Markedsanalysen konkluderer blandt andet, at i forhold til gennemsigtighed har forbrugerne et stort ønske om at kunne få information om fødevarers indhold og informationen skal være troværdig. Samtidig vurderer markedsanalysen, at vi som forbrugere fremadrettet vil have et øget fokus på bedre udnytte af ressourcer med henblik på at mindske spild.

Billede af grøn jordklode
Bæredygtighed er en overordnet trend blandt befolkningen jf. Landbrug & Fødevarer. Billede: annca

Begrebet bæredygtighed kan opfattes forskelligt fra person til person, men overordnet set udspringer begrebet fra en bekymring omkring Verdens beståen, vurderer markedsanalysen.

Data fra spørgeskemaundersøgelsen underbygger de trends som Markedsundersøgelsen fremhæver.
I forhold til overskudstomater og madspilds-ketchup, er dette bare ét eksempel på, hvordan der kan komme et nyt produkt ud af at tænke anderledes. Kan det tænkes at potentialet er større?
Ved at fremhæve Landbrug & Fødevarers Markedsanalyse vil jeg vurdere, at der kan ligge et stort potentiale for både nuværende og nye fødevarevirksomheder ved at udnytte ressourcer på alternative måder.

Referencer

Andersen, N., Jensen, M.Ø. Nielsen, M.L. & Werge, J., (2018). Spørgeskema om restprodukter/biprodukter. Ernæring & Sundhedsuddannelsen, Aarhus. (Ikke publiceret)

Annca (u.å.). Natur Jorden Bæredygtighed Blad Pile Forsigtig. Lokaliseret den 06.09.2018 på: https://pixabay.com/da/natur-jorden-bæredygtighed-blad-3294632/

Couleur (u.å). Tomater Grøntsager Rød Mad Sund. Lokaliseret den 06.09.2018 på: https://pixabay.com/da/tomater-grøntsager-rød-mad-sund-1263086/

Landbrug & Fødevarer (2017). Vigtige trends i 2018 og deres relevans for fødevarekategorier. Lokaliseret den 06.09.2018 på: https://www.lf.dk/tal-og-analyser/forbrugere-og-trends/befolkning-adfaerd-og-samfund

Salling Group (2018). Hedebølge-tomater får nyt liv i madspilds-ketchup. Lokaliseret den 06.09.2018 på: https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/hedebolge-tomater-far-nyt-liv-i-ny-madspilds-ketchup?publisherId=3307957&releaseId=13158634

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *