Om

Om lystavle.dk

Jeg har en særlig interesse for emnet Madspild. I min hverdag oplever jeg, hvordan madspild decideret kan gøre mig i dårligt humør, da det fra mit synspunkt er spild på mange niveauer.

Hvis du har en oplevelse af, at det kan være komplekst at finde ud af fakta og at vide, hvad du rent faktisk selv kan gøre i forhold til at minimere madspild, kan du forhåbentlig blive klogere på her.

På lystavle.dk vil jeg belyse madspild fra forskellige vinkler, f.eks. den miljømæssige, den økonomiske og den personlige.

Du vil kunne finde information omkring madspild med fokus på ressourcer og på, hvordan du som individ kan være med til at gøre en forskel. Med andre ord vil det være emner, som kan være relevante at fremhæve på din indre lystavle.

På lystavle.dk vil du blandt andet kunne finde:

  • viden om madspild
  • opskrifter, som på den ene eller anden måde relaterer sig til minimering af madspild
  • facts omkring madspild
  • inspiration til hvad du selv kan gøre for at minimere madspild
  • information om andre emner, som er relateret til fødevarer og ernæring

Du skal som læser gerne opleve, at blogindlæggene på lystavle.dk er med til at gøre dig mere oplyst samtidig med at du oplever emnerne og indholdet vedkommende.

Derfor ser lystavle.dk nu dagens lys – velkommen til.

Om mig – det professionelle

Ernæring & Sundhed

Jeg studerer Ernæring & Sundhed med speciale i Ledelse, Fødevarer og Service (færdig januar 2019). Som professionsbachelor har jeg en evidensbaseret tilgang til fødevarer og emner hele vejen rundt om fødevarer. Gennem uddannelsen og praktikker har jeg blandt andet beskæftiget mig med:

  • projektledelse
  • produktudvikling
  • udvikling af program til ernæringsberegning
  • fødevareteknologi
  • epidemiologi
  • litteratursøgning

Den komplette oversigt findes nederst på siden.

Caféformand

Siden 2016 har jeg været caféansvarlig i den lokale SportsCafé, som er drevet udelukkende af frivillige. SportsCaféen er samlingsstedet for alle idrætsudøvere i Solbjerg IF og er bemandet af mere end 20 frivillige mandag-torsdag aften.
Som caféformand tager jeg blandt andet del i betjening af SportsCaféen, har ansvaret for de frivillige, og at SportsCaféen og aktiviteter omkring denne fungerer godt for alle involverede. Derudover er jeg medansvarlig for SportsCaféens side på facebook, som du kan finde her.

Ergoterapeut

I 2003 blev jeg uddannet professionsbachelor i ergoterapi og har 11 års erfaring inden for hjælpemidler og sagsbehandling omkring hjælpemidler. Som udøvende ergoterapeut har jeg blandt andet erhvervet mig kompetencer inden for interpersonel kommunikation og kommunikation på tværs af fagområder og forståelser. Mit arbejdet bestod i høj grad af indsamling af relevante data. Dette udmøntede sig i en mundtlig og skriftlig afgørelse i et formelt og samtidigt forståeligt sprog. Jeg holdt mig opdateret omkring nye strømningen inden for både udvikling af hjælpemidler, lovgivning og tendenser i samfundet, for at kunne yde den bedst mulige service til borgere som repræsentant for kommunen.
Under uddannelsen tog jeg et praktikophold i Nuuk, Grønland. Her stiftede jeg bekendtskab med den fascinerende grønlandske natur og kultur. Samtidig lærte jeg nogle fantastiske grønlændere at kende. Dette har været med til at øge min forståelse for den forskellighed, der er mellem os mennesker afhængig af, hvilken baggrund man kommer fra.

Om mig – det personlige

Jeg hedder Marianne Østergaard Jensen og er født i 1978. Jeg bor i Solbjerg sammen med min familie, som foruden mig består af min mand og vores tre børn født i hhv. 2006, 2008 og 2014 samt vores hund.
I min fritid kan jeg lide at ro kajak – både alene og i selskab med andre. Det er mental velvære for mig samtidig med, at jeg bruger min krop.
Kombinationen af at skulle transportere mig og samtidig få motion er virkelig tiltalende for mig. Derfor vælger jeg gerne cyklen frem for bilen og elsker at udforske en cykelrute sammen med mine børn i deres øjenhøjde.
Vores hverdag er præget af en konstant balancering, hvor vi har fokus på sundhed i form af fysisk aktivitet, varieret kost og mental robusthed.

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte mig, hvilket kan gøres ved at klikke her.
Du har også mulighed for at læse mere om mine faglige kvalifikationer og kompetencer ved at klikke her.
Du har også mulighed for at ringe til mig på tlf. 4086 4085

Komplet oversigt over fag under uddannelsen

  • Sociologi og AntropologiLæring, Kommunikation og Forandring
  • Folkesundhed
  • Fysiologi og Anatomi
  • Biokemi
  • Forbrug og Markedsføring
  • Hygiejne
  • Tilberedningsmetodik
  • Ernæring
  • Fødevareteknologi
  • Kommunikation
  • Ledelse og Organisation
  • Kultur
  • Biologi og miljø
  • Etik
  • Kostformer
  • Kostundersøgelser
  • Tværfagligt projekt
  • Formidling inkl. f.eks. didaktik, læring og motivation
  • Praktik med fokus for formidling
  • Videnskabsteori
  • Kvalitativ metode
  • Spørgeskemametodik
  • Epidemiologi
  • Statistik
  • Litteratursøgning
  • Ernæring i et livscyklusperspektiv
  • Fødevarekemi
  • Ledelse og organisation
  • Livsstilssygdomme
  • Produktionsteknologi
  • Foodstyling
  • Fødevarelovgivning
  • Entreprenant projekt
  • Praktik med fokus på produktudvikling og lovgivning vedr. næringsdeklaration (udvikling af program til ernæringsberegning)
  • Udvidet fødevareteknologi
  • Økonomi
  • Dokumentation og kvalitetsstyring
  • Iværksætteri
  • Projektledelse
  • Produktudvikling
  • Innovation
  • Produktudvikling
  • Litteratursøgningsstudie
  • Fødevareetik
  • Praktik med fokus på evidensbaseret tilgang til informationssøgning vedr. emballage og ny produktserie
  • Marketing and health
  • Ernæring i et teoretisk og praktisk perspektiv