Klimamærkning af fødevarer

Danmarks første klimamærkning af fødevarer

Nu er det muligt at få en indikator for, hvor stort et klimaaftryk den enkelte madvare sætter. I hvert fald hvis du kigger på Naturli’ Foods’ produkter.

Naturli’ Foods er som den første danske fødevarevirksomhed begyndt at mærke sine fødevarer med en angivelse af, hvor mange CO2-ækvivalenter ét kg af den enkelte fødevare “koster” 1). CO2-ækvivalenter – også kaldet CO2E, er en måde at angive mængden af CO2-udledningen på 2). Beregningerne på det enkelte produkt dækker CO2E forbrugt fra mark til færdigt produkt inklusiv emballage og transport.
Foto: ColiN00B

Sammenligning af sammenlignelige fødevarer

Naturli’ Foods har på deres hjemmeside lavet en sammenligning mellem nogle animalske produkter og deres egne vegetabilske pendant hertil. Dette giver dig mulighed for at sammenligne forbrugte CO2E og dermed tage en klimamæssig vurdering ved køb af fødevarer.

Energimæssig sammenligning

Angivelsen af CO2E er hos Naturli’ Foods oplyst pr. kg af den pågældende fødevare. Det betyder, at det fx vil være muligt at sammenligne forbrugt CO2E for ét kg økologisk letmælk med ét kg økologisk mandel- eller havredrik.
Ud fra et ernæringsmæssigt synspunkt vil det i høj grad også være interessant at kigge på, hvor megen energi, der er indeholdt i den enkelte vare. Ud fra denne betragtning vil det være interessant at beregne forbrugt CO2E fx. pr. 4,18 kJ/1 kcal af en fødevare.
Et kvalificeret valg om køb og indtag af fødevarer, bør ud fra et ernæringsmæssigt synspunkt såvel som et klimamæssige synspunkt kunne vurderes ud fra et energimæssigt behov.
Tidligere på året har Concito udgivet en rapport om Klimavenlige Madvaner. Concito er Danmarks grønne tænketank, hvis formål blandt andet er at medvirke til en lavere udledning af drivhusgasser 3).
Rapporten Klimavenlige Madvaner konkluderer blandt andet, at animalske fødevarer i overvejende grad har det største forbrug af CO2E i forhold til vegetabilske fødevarer. Concito’s rapport henviser også til en opgørelse, som vurderer fødevarers klimaaftryk opgjort i forhold til kalorier i fødevaren 4).

Forbruger – What to do?

Med den nye klima-mærkning af fødevarer har du nu en mulighed for at danne dig et indtryk af den enkelte vares klimabelastning. Hvis Naturli’ Foods mærkning bliver benyttet af andre producenter også, vil det være med til at give en indikation af, hvordan du som forbruger kan være med til at træffe valg med fokus på klima, når du står i supermarkedet.
Samtidig opfordres du til fortsat at bruge din sunde fornuft, spise varieret og i tilpasse mængder. På den måde kan du og jeg være med til at gøre en forskel.
Foto: lukasbieri

Kilder

1) Naturli Food’s hjemmeside: https://www.naturli-foods.dk/hvor-klima-tung-er-din-mad/ (06.11.2019)
2) Landbrug & Fødevarer – CO2 ækvivalenter: https://lf.dk/viden-om/klima/hvad-er-co2#CO2%20ækvivalenter (06.11.2019)
3) Concito – om Concito: https://concito.dk/om-concito (06.11.2019)
4) Concito’s Rapport: Klimavenligemadvaner, figur 10 s. 18: https://concito.dk/sites/concito.dk/files/media/document/Klimavenlige%20madvaner%202019_rev1.pdf (06.11.2019)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *